TEMPORADA BAIXA (TB): 1 de Gener a 30 d'abril / 1 d'Octubre a 31 de Desembre (excepte ponts i dates especials).
TEMPORADA MITJA (TM): 1 Maig a 23 de Juny / 12 a 30 de Setembre.
TEMPORADA ALTA (TA): 23 de Juny a 11 de Setembre + dates especials: Setmana Santa, Nadal, Cap d'Any i ponts.

• Per a la confirmació de la reserva es imprescindible l'ingrés d'un dipòsit del 25%. (Veure política de reserves)
• Servei neteja: 90€

TB TM TA
Cap de setmana
1 setmana


PLANTA NOBLE (5 persones)
TB TM TA
Cap de setmana A consultar A consultar A consultar
1 setmana A consultar A consultar A consultar


APARTAMENT (7 persones)
TB TM TA
Cap de setmana A consultar A consultar A consultar
1 setmana A consultar A consultar A consultar


CASA SENCERA (14 persones)

Hi ha la possibilitat d'afegir llit supletori
TB TM TA
Cap de setmana A consultar A consultar A consultar
1 setmana A consultar A consultar A consultar


* Llit supletori / nit 10€ 15€ 20€
POLITICA DE RESERVES I CANCEL•LACIONS

Paga i senyal per part de les persones usuàries
Les persones titulars dels establiments d'allotjament poden exigir a les persones usuàries que efectuïn una reserva, un avançament del preu que s'entén a compte de l'import resultant dels serveis prestats.

En aquest sentit per a formalitzar la reserva al nostre establiment La Requisa, sol•licitem un pagament avançat mínim del 25% del preu total de l'estada.

Cancel•lació de la reserva
1. L'establiment d'allotjament turístic està obligat a informar la persona usuària, abans de la formalització del contracte, sobre les clàusules de cancel•lació.

2. La cancel•lació efectuada per la persona usuària dins els 10 dies anteriors a la data d'arribada dóna lloc a les següents penalitzacions, llevat de pacte en contrari:

a) Reserva per 2 o menys dies, el 50% del preu total d'estada.
b) Reserva per més de 2 dies i fins a 7 dies, el 35% del preu total d'estada.
c) Reserva per més de 7 dies, el 25% del preu total d'estada.

Les anteriors penalitzacions no són d'aplicació quan la cancel•lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.

3. La persona usuària té dret a cancel•lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels 10 dies anteriors a la data d'arribada, llevat pacte en contrari.

Rescabalament per renúncia de l'estada
La persona titular de l'establiment d'allotjament turístic està obligada a informar la persona o persones usuàries, abans de la realització del contracte, sobre la normativa aplicable en cas de renúncia de l'estada.

Quan el client o clienta d'un establiment d'allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins la qual la tenia reservada, la persona titular de l'establiment pot demanar fins a l'equivalent al 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar, llevat de pacte específic entre les parts.